Dựa vào những yếu tố nào để phân loại màu sắc ngọc phỉ thúy


Ngoài “thủy và chủng”, màu sắc cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá . Tương ứng với mỗi màu, sẽ có giá trị khác nhau trong đó màu xanh bảo lục (xanh thúy) là loại ngọc cao cấp, có giá trị nhất.

mau-sac-ngoc-phi-thuy-hnj2

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *