Sử dụng thiềm thừ chiêu tài thế nào để mang đên tác dụng lớn nhất

Dùng ông cóc trên bàn thờ thần tài hoặc trong các góc của phòng khách, văn phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh buôn bán hoặc nhà kho và cũng có thể bày trên két sắt hoặc tủ ngân quỹ. Cóc vàng sẽ ổn định ngân quỹ, gia tăng tài lộc, thịnh vượng phát đạt cho chủ nhân.

Đây không phải là cóc thường, nó có 3 chân (không giống như cóc thường có 4 chân) nó có thể nhả ra tiền. Khi trưng bày Cóc này, đầu phải xoay vào trong nhà, tiệm hay công ty.

CÓC (Thiềm Thừ) :

3_101638
Đây không phải là cóc thường, nó có 3 chân (không giống như cóc thường có 4 chân) nó có thể nhả ra tiền.

– Truyền thuyết kể rằng: nó là yêu tinh, sau này được tiên nhân Lưu Hải thu phục, cải tà quy chính. Luôn giúp đỡ người nghèo bằng cách nhã tiền ra cho họ. Cho nên người đời sau xem như con vật may mắn.

– Dùng ông cóc trên bàn thờ thần tài hoặc trong các góc của phòng khách, văn phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh buôn bán hoặc nhà kho và cũng có thể bày trên két sắt hoặc tủ ngân quỹ. Cóc vàng sẽ ổn định ngân quỹ, gia tăng tài lộc, thịnh vượng phát đạt cho chủ nhân.

– Khi trưng bày Cóc này, đầu phải xoay vào trong nhà, tiệm hay công ty. Không nên hướng ra ngoài hay cửa sổ (vì làm như vậy tiền sẽ nhả ra ngoài hết). Tự thân con Cóc đã nhả tiền ra cho và có thể thúc đẩy khí vượng tài, giúp ổn định trong kinh doanh.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *